Rätt smörjfett gav kostnadsbesparingar.

Rexcell, som är en av våra kunder inom pappersindustrin, hade problem med ett smörjfett som tjocknade i rullningslager när det exponerades för höga temperaturer. Gleitmo fick i uppdrag att hitta ett smörjfett som inte hårdnade i lagren. Vi valde ut en intressant alternativ produkt och utförde ett enkelt jämförande evaporationstest i vårt testlabb.

Basoljeevaporationen mättes i ett statiskt test genom att mäta viktförlusten hos de olika produkterna efter exponering i +220°C under 120 timmar. Den tidigare använda produktens vikt minskade med 27% medan vårt alternativ minskade med endast 10%.
Detta resultat ledde till praktiska tester i kundens applikation, och då verkligheten speglar testresultatet har Rexcell bytt till vår föreslagna produkt.

Bransch: Pappersindustrin

Mervärde:

Ny produkt torkar ut långsammare vilket ger:

  • Lägre förbrukning = lägre kostnader
  • Längre smörjintervaller = lägre kostnader
  • Färre lagerbyten = lägre kostnader

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Lab och testverksamhet
  • Produkter inom Smörjfett