Rationell livstidssmörjning utan olja eller fett

Vi blev kontaktade av en premiumtillverkare av säkerhetsutrustning som kräver säker funktion vid enstaka oförutsägbara tillfällen över lång tid.

Utgångsläget var att man i produktionen använde sig av en brandfarlig torrsmörjande produkt. De brandfarliga egenskaperna hos produkten medförde en hel del problematik arbetsmiljömässigt såväl som riskmässigt. Med detta i åtanke var man därför intresserade av ett vattenburet och helst kemiskt oklassat alternativ till sin nuvarande produkt, givetvis med likvärdiga eller bättre smörjegenskaper.

Vilka tjänster användes i detta case?

Beläggningsavdelningen.

  • Utrustning och kompetens kring applicering av glidlack användes både för att ta fram provserier med olika lackalternativ, såväl som för att utveckla och verifiera produktionsprocessen. 

Produkter inom Glidlacker.

  • Ett gediget kunnande angående både glidlack och eventuella förbehandlingsmetoder, i kombination med produkter från en världsledande tillverkare av glidlack ger goda förutsättningar för att nå önskade resultat.

Testavdelning

  • Avancerad utrustning för friktionsmätning (AP Rheometer med Tribocell) användes för att studera och jämföra tänkta alternativ med vad som användes i produktion. I detta fall användes för första gången en komplett komponent i tribocellen. Kunden bistod med att ta fram en fixtur som gjorde det möjligt mäta direkt på komponenten istället för att som vanligtvis ta fram provkroppar i samma material som glidytorna i aktuellt fall. Detta gjorde att vi faktiskt kunde studera samverkan från tre material i kombination med smörjmedel då komponenten även innehöll en o-ring i glidkontakten.

Bransch: Säkerhetsutrustning

Mervärde:

  • Torr smörjfilm fixerad i glidkontakten över livstid.
  • Kund får permanentsmorda och monteringsfärdiga detaljer
  • Brandfarlig kemisk process eliminerad