O-ringar – renare, enklare och säkrare när man går från vått till torrt

Inom industrin är det vanligt att man använder ett pastöst eller flytande smörjmedel när man monterar o-ringar och tätningar. Det gör man för att minska monteringskraften och risken för krängningar som kan leda till läckage.

Det är en bra metod, men det tar ofta tid att tvätta bort resterna efter smörjmedlet. Om processen dessutom inte är automatiserad blir man beroende av manuellt arbete som är personalkrävande och kan leda till kvalitetsskillnader.

En av Gleitmos kunder blev därför intresserad av att testa och jämföra en helt torr förbehandling av o-ringar med PTFE- och silikonbaserade torra filmer.

Vi började med att genomföra tester i vårt eget labb.

Testerna visade tydligt att man skulle kunna ersätta våta smörjmedel med en torr film. För att säkerställa resultatet gjorde vi en mer omfattande test hos vår tyska partner. Nu jämförde vi även med plasmabehandling. De proverna visade samma positiva resultat.

Metoden med torra o-ringar gav kunden flera fördelar

Nu använder vår kund den nya metoden på ett antal o-ringar i sin produktion. Fördelen är att man kan lagerhålla torra och färdigsmorda o-ringar, man behöver inte tvätta bort några rester från smörjmedel och risken att smutsa ner detaljerna under monteringen minskar. När man får torra och färdigsmorda detaljer ut till monteringsstationerna vet man att alla detaljer har fått rätt mängd och rätt typ av smörjmedel. På så sätt behöver man inte oroa sig för att kvaliteten varierar vilket kan ske när man applicerar smörjmedel manuellt.

Bransch: Automotive/Industri

Mervärde:

  • Lagerfärdiggjorda o-ringar för produktion
  • Inga rester – ingen smuts från smörjmedel
  • Besparing av arbetsinsats
  • Högre/ jämnare kvalitet i produktion

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Lab och testverksamhet
  • Produktutveckling
  • Produkter inom smörjning, PTFE- och silikonbaserade torra filmer