Effektiv långtidssmörjning utan vare sig fett eller olja

En av våra kunder utvecklar och tillverkar känslig elektronisk utrustning som kräver bl.a. geotekniska skyddsmekanismer.

I denna skyddsmekanism behöver man garanterad friktionsstyrning över mycket lång tid utan möjlighet till underhållssmörjning. Mot denna bakgrund rekommenderade vi tester med torra smörjfilmer som inte torkar ut över tid och heller inte pressas ut ur friktionsytorna pga statisk belastning.

Kunden testade 2 olika produkter och fastnade till slut för den främst PTFE-baserade lacken gleitmo SFL 9065.

Sedan en tid tillbaka sprayappliceras gleitmo SFL9065 på detaljerna hos oss i Kungsbacka.

Bransch: Elektronik

Mervärde:

  • Smörjmedlet stannar där det applicerats och trycks inte bort ur friktionsytorna p.g.a. statiska laster
  • Detaljerna kan engångssmörjas innan montering och behöver aldrig återsmörjas under detaljens beräknade livslängd

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Beläggningsavdelningen
  • Produkter inom Glidlacker