Med vår hjälp klarar även exotiska träslag bitande kyla

När en av våra kunder ville erbjuda sina slutkunder en ny komponent i ädelträ ställdes man inför en rejäl utmaning: När temperaturen sjönk ökade friktionen mot en befintlig plastyta.

Man ville ha en mjuk och följsam rörelse oavsett material och temperaturer. Gleitmo fick i uppdrag att hitta en smörjfilm som kunde minska friktionen. Vi började med att tillverka provkroppar av de aktuella materialen för vår tribologiska testmaskin. Med en ny oscillativ* metod kunde vi sedan mäta den statiska friktionen i de temperaturer som kunden fastställt.

Lösningen hittade vi i vårt testlabb

Men även vi på Gleitmo fick en utmaning. Vi provade de produkter som vi normalt använder för att minska statisk friktion i vårt eget testlabb, men de klarade inte kundens kravspecifikation. Då testade vi istället ett smörjfett som vi precis hade utvecklat med en av våra leverantörer för en annan kund. Och det visade det sig att den statiska friktionen vid -35° C var betydligt mindre jämfört med våra andra produkter.

När sedan kunden gjorde egna tester i klimatkammare fick de samma resultat. Så numera trivs även exotiska träslag i bitande kyla.

Bransch: Automotive

Mervärde: Kunden kan nu ha ett bredare tillval av inredningsdetaljer: Plast, metall och ädelträ med samma följsamma kvalitetskänsla

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Lab och testverksamhet
  • Produktutveckling
  • Produkter inom Lim/Smörj/annat

Visste du att: * Oscillerande rörelse innebär en fram- och återgående rörelse. Enkelt uttryckt mäter man den statiska friktionen i varje vändpunkt under en oscillerande rörelse. Istället för att bara mäta rörelsen vid en uppstart från stillastående.