Bättre ekonomi och leveranssäkerhet för Atlas Copco

När en av Atlas Copcos enheter ville samordna inköpen av smörjmedel för sin eftermarknad till en enda leverantör blev Gleitmo tillfrågade.

Målet med upphandlingen var att göra samordningsvinster – få säkrare leveranser samt en kompetent långsiktig partner som även kan ta ansvar för produktmärkning och klassificering.  

Gleitmo fick i uppdrag att organisera inköp, fyllning, etikettering, lagerhållning och framtagande av säkerhetsdatablad för ett antal produkter med Atlas Copco-etikett för deras eftermarknad.

Störningsfria, säkra leveranser gav positiva effekter

De första leveranserna i projektet startade i mars 2015 och har nu rullat i över ett år utan några störningar. Det fördjupade samarbetet mellan Gleitmo och Atlas Copco har även bidragit till förbättringar i eftermarknadshanteringen.

”För oss är det värdefullt med en partner som kan bedriva produktutveckling och säkra löpande leveranser. Vi upplever att både tillgänglighet och ledtid har förbättrats ordentligt”, säger den inköpsansvarige på Atlas Copco.

 

BranschVerkstadsindustrin

Mervärde:

  • En leverantör istället för flera ger besparingar.
  • Etikettering och klassificering har gåtts igenom och uppdaterats.
  • Säkra leveranser.
  • Djupare tekniskt samarbete för bättre produktutveckling.

Produkter & tjänster från Gleitmo:

  • Kompetensområden logistik och kemikaliehantering.