Slide background

Kunskap, erfarenhet och fokus på krävande branscher

Elektronikindustrin

Ingjutningsmassor i silikon, PUR och epoxy för skydd av elektroniska komponenter. Värmeledande och härdande alternativt icke härdande produkter för elektronikapplikationer. Rengöringsmedel utvecklade enkom för rengöring av elektroniska komponenter eller elektrisk utrustning.

Gruvindustrin

Smörjfett, kuggväxelsmörjmedel och specialoljor för lager och växlar som utsätts för extrema påfrestningar vad gäller mekanisk belastning, chock och vibrationer. Snabbt biologiskt nedbrytbara alternativ i de fall läckage till mark och vatten inte kan uteslutas.

Elastomer och Gummi

Vattenbaserade och härdande släppmedel för formgjutet gummi. Många gjutningar mellan varje applicering av nytt släppmedel. Minimala hälsorisker och ingen materialtransfer till de gjutna detaljerna.

Modell & Prototyp

Gjutmassor i silikon, PUR och epoxy för tillverkning av formar. Gjutmassor för simulering av normala produktionsmaterial som termoplaster. Block i PUR och epoxy och extruderbara epoxypastor för tillverkning av prototyper och formar i fleraxliga fräsmaskiner.

Fordonsindustrin

Specialsmörjmedel för missljudsbekämpning, låga och höga temperaturer, extrema laster, vattenpåverkan, känsliga gummi- och plastmaterial m.m. Strukturlim för avancerade komposit- och plastmaterial samt tätningsmedel för motorer och växellådor”. Allt från världsledande tillverkare.

Stålindustrin

Smörjfett för extrema laster och temperaturer. Polyurea- och kalciumsulfonatfett för långa matarledningar. Produkter utvecklade för strängjutningsliner med in- eller utvändig lagerkylning, metallinnehållande pastor för släpp upp till +1200°C i skruvförband m.m.

Skruvförband

Torra förbehandlingar och pastösa smörjpastor för styrning av friktion och klämkraft samt för underlättande av framtida demontering av skruvförband. Låsnings- och tätningsvätskor för skruvförband som tenderar att lossna eller läcka.

Spårbunden trafik

Miljöanpassade, snabbt biologiskt nedbrytbara smörjfett specialutvecklade för lok- eller banvallsmonterad smörjning av hjulfläns och farkant eller icke kullagrade växlar i det nationella nätet. Smörjoljor med samma miljöfokus för smörjning av spårvägsväxlar.

Kunskap, erfarenhet och fokus på krävande branscher

Att välja rätt produkt till en viss applikation är svårt. Speciellt om applikationen inte är lika väldefinierad som exempelvis smörjkraven i en förbränningsmotor.