Projektet: Robust limning av vakuumformad in till workshop polypropen, bjuder in till workshop


Bakgrund

Projektet Robust limning av vakuumformad polypropen är ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova genom LIGHTer. Avsikten har varit att med plasma kunna limma plaster som annars är svåra att limma även efter flamning och corona. Projektet har också undersökt tre olika ytavsyningsmetoder och jämfört deras förmåga att förutsäga om ytan är limbar eller inte.

Syfte och mål
Syftet med workshopen är att sprida resultat från projektet samt identifiera potentiella partners som kan vara intresserade av ett fortsättningsprojekt.
Att deltaga i workshopen innebär inga åtaganden i fortsättningsprojekt.

Tid och plats
Den 8 maj 2018, kl. 9.30-12 samt lunch därefter för dem som önskar.
Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal

Anmälan
Medverkan i workshopen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Anmälan kan överlåtas
till annan person inom företaget/ organisationen. Utebliven närvaro debiteras med 250kr (självkostnadspris).
Anmälan görs senast 2 maj 2018 till Aurélien Tricoire, aurelien.tricoire@swerea.se

Arrangör
Projektets deltagare:
Andrénplast, Gleitmo och Swerea IVF

Preliminär agenda
9.30 Registrering och kaffe
9.40 Projektet i korthet Plasmabehandling inför limning Projektresultat

Förevisning av plasmautrustning
11.00 Workshop
11.45 Summering
12.00 Lunch för dem som önskar

Frågor
Aurélien Tricoire, aurelien.tricoire@swerea.se, Åsa Lundevall, asa.lundevall@swerea.se