walzVi har nyligen deltagit i 2015 års Tribology Days som arrangerats av Luleå Tekniska Högskola i samarbete med Nynas AB och Svenska Tribologigruppen. Övningarna ägde rum under två dagar i lokaler tillhörande Nynäshamns Havsbad.

Vi vill tacka arrangörerna för två mycket intressanta dagar och ett mycket trevligt arrangemang. Vi vill även tacka alla föredragshållare och deltagare som delat med sig av sin forskning och erfarenhet.

Det är inspirerande att se så många tribologifantaster samlade på en gång. Kanske tyder på att detta område äntligen börjar få den uppmärksamhet det förtjänar!
För mer information, kontakta Sven Berlander på 0300 33334 eller sven@gleitmo.se.