Vi har under veckan som gått deltagit i 2014 års Tribology Days som arrangerats av Luleå Tekniska Högskola i samarbete med SKF. Övningarna ägde rum under två dagar i SKF kurslokaler i Slottsviken.

Vi vill tacka LTU och SKF för ett välsmort arrangemang samt alla föredragshållare ochdeltagare som bidragit till att vi fått en än större och djupare insyn i Tribologins grunder.

tribologydays1

 

För mer information, kontakta Sven Berlander på

0300-333 34 eller sven@gleitmo.se