NY LIMBROSCHYR

Vi har investerat i en helt ny broschyr innehållande ett urval av limtyper ur vårt program. Vi har en mycket stor produktpalett från ett relativt stort antal leverantörer och har känt ett behov av att samordna alla produkter på ett lättöverskådligt sätt i en enda broschyr. Hör av er om ni är intresserade så skickar vi ut broschyren.