Vi vill tacka alla kunder och partners som tog sig tid att besöka oss och våra leverantörer på mässan i Paris.
Vi tycker det var några mycket givande dagar och ser redan fram emot nästa gång!

Väl mött!
Med vänlig hälsning
Malin Nordgren

jeceurope