Workshop 8 maj – Robust limning av vakuumformad PP

2018-04-24


Projektet: Robust limning av vakuumformad in till workshop polypropen, bjuder in till workshop


Bakgrund

Projektet Robust limning av vakuumformad polypropen är ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova genom LIGHTer. Avsikten har varit att med plasma kunna limma plaster som annars är svåra att limma även efter flamning och corona. Projektet har också undersökt tre olika ytavsyningsmetoder och jämfört deras förmåga att förutsäga om ytan är limbar eller inte.

Syfte och mål
Syftet med workshopen är att sprida resultat från projektet samt identifiera potentiella partners som kan vara intresserade av ett fortsättningsprojekt.
Att deltaga i workshopen innebär inga åtaganden i fortsättningsprojekt.

Tid och plats
Den 8 maj 2018, kl. 9.30-12 samt lunch därefter för dem som önskar.
Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal

Anmälan
Medverkan i workshopen är kostnadsfri men anmälan är bindande. Anmälan kan överlåtas
till annan person inom företaget/ organisationen. Utebliven närvaro debiteras med 250kr (självkostnadspris).
Anmälan görs senast 2 maj 2018 till Aurélien Tricoire, aurelien.tricoire@swerea.se

Arrangör
Projektets deltagare:
Andrénplast, Gleitmo och Swerea IVF

Preliminär agenda
9.30 Registrering och kaffe
9.40 Projektet i korthet Plasmabehandling inför limning Projektresultat

Förevisning av plasmautrustning
11.00 Workshop
11.45 Summering
12.00 Lunch för dem som önskar

Frågor
Aurélien Tricoire, aurelien.tricoire@swerea.se, Åsa Lundevall, asa.lundevall@swerea.se

Ny effektivare förslutning till Cyberbonds CA flaskor

2016-01-22

Dessa funktioner finns i den nya förslutningen:

• Elegant design.
• Färgkodning med hjälp av en liten plastkula.
• Säker tätning.
• Exakt nålspets.
• Cyberbond doseringsspetsar DT “M” och DT “S” kan appliceras.
• Flaskan är redan öppen och klar att användas.
• Plastnål skyddar doseringsspetsen från igensättning.
• Enkel avfallshantering (består enbart av plast, inga metall/plastkombinationer).
• Unik.

För mer information – kontakta Malin Nordgren på malin@gleitmo.se eller på 0300-33337

Tribology Days 2015

2015-10-28

walzVi har nyligen deltagit i 2015 års Tribology Days som arrangerats av Luleå Tekniska Högskola i samarbete med Nynas AB och Svenska Tribologigruppen. Övningarna ägde rum under två dagar i lokaler tillhörande Nynäshamns Havsbad.

Vi vill tacka arrangörerna för två mycket intressanta dagar och ett mycket trevligt arrangemang. Vi vill även tacka alla föredragshållare och deltagare som delat med sig av sin forskning och erfarenhet.

Det är inspirerande att se så många tribologifantaster samlade på en gång. Kanske tyder på att detta område äntligen börjar få den uppmärksamhet det förtjänar!
För mer information, kontakta Sven Berlander på 0300 33334 eller sven@gleitmo.se.

NYHET! ACC SILCOTHERM® SE 3000

2015-05-22

SILCOTHERM® SE3000-serien – nästa generation termiskt ledande gjutmassor.

SILCOTHERM® SE3000 är den första i en ny serie värmeledande ingjutningsprodukter som utvecklats av ACC Silicones. Dessa nya produkter är enkla 1:1 blandade silikoner som härdar i rumstemperatur och som även kan accelereras med värme.

Silcotherm SE3000

Viktiga nya egenskaper:

• Låg viskositet med utmärkt utflytning
• Låg flyktighet
• Halvmjuka flexibla gummin efter härdning
• Enkelt 1: 1 blandningsförhållande
• Måttlig till hög värmeledningsförmåga
• Tål höga temperaturer

Fördelar:

• Minskad risk för luftfickor vilka resulterar i dålig värmeavledning
• Förbättrad termisk prestanda
• Minskad kontaminering av oönskade biprodukter
• Kompatibla med mycket känsliga elektroniska komponenter
• Minskad termisk belastning på komponenter
• Minskat maskinslitage
För mer information från oss, kontakta Lennart Älvero på 0300 33336 eller på lennart@gleitmo.se.

Chalmers Formula Student 2015

2015-04-29

Chalmers

Igår hade vi besök av studenterna från Chalmers projekt Formula Student. Ovan ser ni en bild på en av deras bilar. 90 hk fördelade på 205 kg! Räcker för att få nackhåren att resa sig på den ovane.

För mer information om detta intressanta projekt, se http://www.chalmersformulastudent.se

För mer information från oss, kontakta Jonas Lindhe på 0300 33335 eller på jonas@gleitmo.se

GHS/CLP: Ny märkning och klassificering från 2015-06-01

2015-04-09

GHS CLP
GHS = “Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals”

Genom CLP-förordningen införs FN:s globalt harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier, GHS, i EU. Genomförandet sker successivt, och innebär stora förändringar jämfört med de tidigare reglerna.
EU-förordning 1272/2008, CLP-förordningen, ersätter fram till 1 juni 2015 successivt de tidigare EU-reglerna om klassificering och märkning av kemikalier. Detta innebär att systemet för klassificering av kemiska produkter och deras märkning förändras.
Blandningar ska klassificeras och märkas enligt CLP senast 1 juni 2015. För blandningar som redan förpackats och släppts ut på marknaden före detta datum gäller ytterligare två års frist innan de måste märkas om.
Detta betyder att märkningen av våra förpackningar och klassificeringen i våra säkerhetsdatablad gradvis kommer att förändras med början redan nu och det mesta bör vara klart innan utgången av 2015. De produkter som importerats innan 2015-06-01 får dock säljas med gammal märkning och klassificering till 2017-05-31.

För mer information, kontakta Andreas Greschik på 0300 33331 eller anders@gleitmo.se.

JEC är över för denna gång

2015-01-22

Vi vill tacka alla kunder och partners som tog sig tid att besöka oss och våra leverantörer på mässan i Paris.
Vi tycker det var några mycket givande dagar och ser redan fram emot nästa gång!

Väl mött!
Med vänlig hälsning
Malin Nordgren

jeceurope

Stora Leverantörsdagen 2014

2014-10-17

Vi har under veckan som gått deltagit i 2014 års ”Stora Leverantörsdagen” som arrangerats av FKG (Fordonskomponentgruppen). Övningarna ägde rum under två dagar i Svenska Mässans lokaler i centrala Göteborg.

Arrangemanget var mycket välbesökt och vi fick lyssna till flera mycket intressanta föredragshållare som Volvo Personvagnars VD Håkan Samuelsson, Martin Lundstedt från Scania med flera.

FKG nyhet2

Vi vill tacka FKG för ett mycket bra arrangemang.

 

För mer information, kontakta Jonas Lindhe på

0300-333 35 eller jonas@gleitmo.se

Tribology Days 2014

Vi har under veckan som gått deltagit i 2014 års Tribology Days som arrangerats av Luleå Tekniska Högskola i samarbete med SKF. Övningarna ägde rum under två dagar i SKF kurslokaler i Slottsviken.

Vi vill tacka LTU och SKF för ett välsmort arrangemang samt alla föredragshållare ochdeltagare som bidragit till att vi fått en än större och djupare insyn i Tribologins grunder.

tribologydays1

 

För mer information, kontakta Sven Berlander på

0300-333 34 eller sven@gleitmo.se

International Squeek & Rattle forum Bad Ems

2014-06-27

 

Vi har tillsammans med betydande delar av fordonsindustrin och relaterade leverantörer deltagit i ett seminarium gällande bekämpning av missljud i fordon hos Ziegler Instruments i Bad Ems (Tyskland). Tanken är att bygga på våra kunskaper inom detta område, främst gällande de stick-sliprelaterade missljuden.

Seminariet var mycket informativt och kommer att bidra till vår vidare utveckling inom detta område.

Loading...