Kunskap, erfarenhet och fokus på kundens utvecklingsmöjligheter

Varför Gleitmo?

Vi är både en kemteknisk industripartner och leverantör som är delaktig i produktutveckling och produktion. Med målsättning att utveckla lönsamma helhetslösningar för våra kunder.

Case & nyheter

På jakt efter nya effektiva och lönsamma lösningar fungerar vi som en brygga mellan våra kunder och leverantörer utan att produktionen stannar av.

Produkter

Från smörjmedel till bilindustrin och värmeledande silikontätning för elektronik, till avancerade limprodukter för marina applikationer. Utvecklade i samarbete med världens främsta producenter.

Tjänster

Vi erbjuder kvalificerade helhetslösningar som hjälper våra kunder att utveckla sina produkter och optimera sin produktion. Från analys eller coating till utbildning och kundegna produktserier.

Helhetsleverantör av världens främsta produkter

Vi erbjuder produkter och utvecklar helhetslösningar till kunder inom automotive, spår, plast & komposit, livsmedelsindustrin och tung verkstadsindustri.

Tjänster för allt från produktutveckling till kvalitetssäkring

När marknaden ställer allt högre krav och utvecklingscyklerna blir allt kortare är möjligheten att erbjuda rätt produkter och snabbt utveckla nya produkter en framgångsfaktor.

Tekniska artiklar

Värmeledande silikoner

Silikonpolymerer är fulla med mikroskopiska, värmeledande partiklar – en kombination som ger lim och andra material överlägsna egenskaper.

Torrsmörjning av elastomer

Torra, friktionssänkande filmer särskilt framtagna för elastomerbeläggning är ett bra alternativ till de konventionella smörjmetoderna.

Missljud Automotive

Fordonsindustrins missljud från då och nu skiljer sig åt. Förr kunde motorerna dränka alla andra ljud, nu är bilarna tysta och istället hörs annat.

Smörjning av räls, växlar och hjul hos spårbunden trafik

Det har nog inte undgått någon att det pågår en internationell diskussion om underhållsbehovet av spårbunden trafik.